Skip to content

ביטוח דירה

הגג מעל לראשנו הוא המקום שנותן לנו את תחושת השייכות והבטחון הטבעיים ביותר. כשהבית שלנו ניזוק כתוצאה מפעולה של גורם אנושי או כתוצאה מפגעי טבע, אנו חשים טלטלה גדולה וערעור משמעותי בתחושת הבטחון והרווחה האישית שלנו. זו הסיבה לכך, שאנשים דואגים לבטח את מרכז חייהם, את הבית.

מה ניתן לכסות בביטוח דירה?

ביטוח דירה כולל, בדרך כלל: ביטוח מבנה, ביטוח תכולה וביטוח צד ג'. במקרים מסויימים הוא כולל גם חבות מעסיקים, אם בבית עובדים מנקה, מטפל סיעודי או אופר, שעלול להיגרם להם נזק במהלך עבודתם ולחשוף את מעסיקיהם לתביעות מצידם.

מפני מה צריך להתגונן?

ביטוח דירה נועד לספק לנו פיצוי כספי הולם במקרה של קטסטרופה, שיאפשר לנו להחזיר את מצבנו לקדמותו מבחינת שווי הנכס שעמד לרשותנו בתקופה שקדמה לאירוע הביטוח.

ביטוח מבנה נועד להבטיח לנו פיצוי כספי מפני שריפה, רעידת אדמה, שטפון והצפה.

ביטוח תכולה נועד להבטיח לנו פיצוי כספי במקרים של גניבה, שריפה, שוד או אובדן של התכולה בשל רעידת אדמה, פגיעה בצנרת, מכת ברק וכד'.

מה חשוב יותר ביטוח תכולה או ביטוח מבנה?

אין חובה לבצע ביטוח מלא הכולל גם את המבנה וגם את התכולה, ולעיתים, אפילו יש היגיון להפריד ביניהם, (כמו במקרה של דירה שכורה), אבל בדרך כלל הם הולכים ביחד. שניהם חשובים. חשוב לנו להבטיח לעצמנו פיצוי כספי הולם במקרה שבו נגרם נזק כבד למבנה עצמו, ובכלל זה, החלונות, הדלתות, הקירות, הפרקט או השטיחים וכד' וחשוב לנו להבטיח לעצמנו פיצוי כספי הולם במקרה של נזק לריהוט, המכשור החשמלי או אביזרי חן ונוי, תכשיטים ועתיקות שיש בבית.

השאר פרטים עכשיו! ונציג יחזור אלייך בהקדם